top of page
bg02.png
people.png

שאלות ותשובות

 • כיצד יוצרים אירוע ולא מכלילים במספר המוזמנים את יוצר ההזמנה?
  ביצירת הזמנה חדשה תחת לשונית מוזמנים, בטלו את הסימון "אני אשתתף באירוע".
 • כיצד מעדכנים סטטוס הגעה לאירוע?
  לחצו על ההזמנה אליה הוזמנתם ובמסך הבא לחצו על כפתור עדכון הגעה. את סטטוס ההגעה תוכלו לשנות בכל עת.
 • היכן מגדירים את התמונה שלי באפליקציה?
  בתפריט הראשי לחצו על לשונית הגדרות. בעמוד הגדרות לחצו על אייקון המצלמה ובחרו מתוך הגלריה בטלפון שלכם תמונה חדשה.
 • כיצד בוחרים איזה פריט ברשימה אביא לאירוע?
  פשוט לחצו על הפריט הרצוי ושמכם יופיע לצד הפריט. שימו לב שהפריט שבחרתם יופיע בלשונית המשימות על מנת שתזכרו להביא אותו לאירוע.
 • כיצד מעצבים הזמנה?
  ביצירת הזמנה חדשה תחת לשונית עיצוב, לחצו על עריכת הזמנה. בעורך תוכלו לשנות את הטקסט הקיים, להוסיף טקסטים, תמונות, רקעים וסטיקרים, לשנות צבעים ופונטים. על מנת להגדיל את הטקסט או התמונה הניחו שתי אצבעות על לוח המגע וכווצו פנימה או מתחו החוצה.
 • כיצד שולחים הזמנה חדשה לאירוע?
  לחצו על לשונית אירועים או הזמנות > לחצו על כפתור ה + המופיע בתחתית המסך. אפשרות נוספת ללחוץ על כפתור "צרו אירוע חדש" בתפריט הראשי.
 • איך שולחים הזמנה לאירוע למבוגרים בלבד?
  ביצירת הזמנה חדשה תחת לשונית מוזמנים, בטלו את הסימון "אפשרו הבאת ילדים לאירוע".
 • כיצד ניתן להסתיר בהזמנה אילו אורחים מגיעים?
  ביצירת הזמנה חדשה תחת לשונית מוזמנים, בטלו את הסימון "הצגת מוזמנים".
 • כיצד עורכים מחדש הזמנה שנשלחה?
  לחצו על לשונית הזמנות > בחרו את ההזמנה הרצויה > ערכו מחדש את ההזמנה ובלשונית שליחה לחצו על עדכון.
 • כיצד מורידים רשימה לרשימות שלי?
  רשימה שאהבתם תוכלו להוסיף לרשימות שלכם באפליקציה ע"י לחיצה על אייקון ההורדה (חץ) המופיע בצידו השמאלי של הבר העליון.
 • איפה נמצאים כל האירועים שיצרתי?
  האירועים שיצרתם יופיעו תחת לשונית "הזמנות". שימו לב שלצד כל הזמנה תוכלו לראות את סטטוס ההזמנה: האם היא בעריכה או שכבר שלחתם אותה.
 • כיצד מוחקים אירוע ששלחתי למוזמנים?
  לחצו על האירוע ואז לחצו על כפתור פח האשפה המופיע בבר העליון.
 • כיצד מוחקים את החשבון?
  לחצו על התפריט > בחרו הגדרות > לחצו על כפתור "מחיקת החשבון".
 • מהי רשימת צ'ק בוקס?
  רשימה זו היא רשימה אישית הניתנת לעריכה ע"י המוזמן ללא עריכה משותפת עם יתר המוזמנים.
 • כיצד יוצרים רשימה חדשה?
  בלשונית רשימות לחצו על כפתור ה+ המופיע בתחתית המסך. בבר העליון כתבו את שם הרשימה ולחצו על סמל הסמיילי להוספת אייקון מתאים.
 • מהי רשימת מי מביא מה?
  רשימה זו היא רשימה שיתופית בה כל מוזמן יכול לבחור איזה פריט יביא לאירוע. בשדה הפריט המוזמן יכול להוסיף הערה מיוחדת ו/או קישור רלוונטי (לדוגמא קישור למתכון).
 • כיצד שומרים את האירוע ליומן הדיגיטלי שלי?
  לחצו על כפתור הוספה ליומן המופיע בצידו הימני בבר העליון במסך ההזמנה. אפשרות נוספת היא להיכנס לרשימת המוזמנים וללחוץ על השם שלכם ובמסך הבא שיפתח תופיע לכם האפשרות להוסיף את האירוע ליומן.
 • מהו אזור המשימות?
  תחת לשונית המשימות תוכלו לראות את כל הפריטים שבחרתם להביא לאירועים השונים.
 • גילוי וחשיפת מידע
  האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות המעלה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות וזאת כדי להגן על האפליקציה או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האפליקציה. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך, כי תנאי מתנאים אלו, הינו בלתי חוקי או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפן של יתר הוראות והתנאים אשר יישארו בתוקפן ולא יהיה בכך כל ויתור ו/או פגיעה בהוראות אחרות בתקנון זה.
 • הגבלת אחריות
  האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. הנהלת האפליקציה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש בשל השירות, ו/או לצד ג', למעט אם נעשה בזדון ע"י האפליקציה. האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בו מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין במידע המוצג באפליקציה כדי להעיד על אמיתיותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה. הנהלת האפליקציה לא תהיה אחראית לכל טענה הנוגעת לאירועים עצמם. מבלי לגרוע מהגבלת האחריות, מובהר למשתמש כי בארגון אירוע, עליהם לפעול על פי כל דין, לרבות אם צריך ביטוח האירוע, אם צריך רישיון עסק וכיבוי אש ו/או כל אישור רגולטורי נדרש.
 • יצירת קשר
  ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל: anat@anatshemer.co.il או באמצעות הטלפון שמספרו 052-8806512 או בדואר רשום בכתובת: ת.ד. 7323 צורן. אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
 • הגדרות
  המשתמש – גולש באפליקציה. האפליקציה – youin הנהלת האפליקציה – סטודיו ענת שמר ו/או מי מטעמה. מידע ו/או תוכן – מידע מכל סוג, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio- visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample) , סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר(format) , פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 • ביטול עסקה
  1. ככל והאתר יציע עסקאות בתשלום לצרכנים, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ניתן יהיה לבטלן כאמור בסעיף 14ג לחוק, שלהלן עיקריו: "(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה – (1) ...; (2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של – (1) טובין פסידים; (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית." 2. על העסקה יחולו גם תנאי ס' 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן: "בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית". 3. כך גם יחול, סעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן על העסקה כדלקמן: "(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק – (1) יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; (2) קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה. (ב) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) – (1) יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ..." 4. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. 5. זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. 6. אופן הביטול: הלקוח יודיע על ביטול עסקה, בתוך תקופת הביטול, בהודעה אשר תכלול את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו, אשר תימסר לאתר באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: anat@anatshemer.co.il ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת: ת.ד. 7323 צורן, ו/או באמצעות הטלפון: 052-8806512 ו/או באמצעות כל ערוץ אחר שיקבע בחוק הגנת הצרכן ו/או תקנותיו (להלן: "הודעת הביטול"). 7. מועד קבלת הודעת הביטול אצל האתר בפועל ייחשב למועד הקובע לעניין מועד הודעת הביטול (להלן: "המועד הקובע"). כל הודעה שתשלח לאחר השעה 16:00, תיחשב כאילו התקבלה אצל החברה, ביום שלאחר תאריך יום המשלוח. 8. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, מובהר בזאת כי זכות הביטול לא תחול על: טובין פסידים; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 9. בהתאם, קבצים או גרפיקות שנרכשו באפליקציה, עלולים להיחשב כנכנסים או כשירותים שלא ניתן לבטלם לאחר שסופקו לצרכן.
 • כללי
  תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באפליקציה לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האפליקציה היא פלטפורמה המאפשרת למשתמשיה לארגן ולנהל אירועים חברתיים, ולבצע פעולות נלוות כגון אישור הגעה, ארגון רשימות וכיוצא בזאת. מטרת האפליקציה היא לתווך בין יוצרי האירועים לבין מוזמני האירועים, וכן לאפשר למשתמשים תצוגה נוחה של אירועים עתידיים, ולנהל רשימות שונות הנוגעות לאירועים, כגון רשימת מגיעים, רשימת מתנות ועוד. האפליקציה מציעה למשתמש להירשם באמצעות מספר טלפון נייד, במטרה לנהל אירוע ולהזמין אליו משתמשים אחרים ולקבל עדכונים על אירועים מטעם משתמשים אחרים. האפליקציה מסירה מעצמה כל אחריות בגין טענות הנוגעות לאירועים שנוצרים באמצעות האפליקציה ו/או על התכנים שמוזנים בה ע"י המשתמשים. מובהר בזאת, כי האפליקציה מקבלת את הנתונים מטעם המשתמש ושומרת אותם במסד נתונים הכולל את מספר המגיעים לאירוע, הערות ועדיפויות, ללא זיהוי המשתמש, במטרה לעשות בהם שימוש לצורך ארגון האירוע של כל משתמש. הרישום לאפליקציה מהווה הסכמה להשתמש בנתונים אלו כנדרש לניהול האירוע. למען הסר ספק, האפליקציה אינה עוסקת באיסוף כספים, ואינה מעבירה את המידע שייאסף/שיוזן לגורמים שלישיים ו/או לגורמים בלתי-רלוונטיים.
 • קישורים חיצוניים וסימני מסחר של חברות אחרות
  האפליקציה עשויה להכיל בתוכה קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם. הנהלת האפליקציה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הימצאותו של קישור מסוים באפליקציה אינה מלמדת כי תוכן האפליקציה המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האפליקציה לא תישא בכל אחריות בקשר אליו. הנהלת האפליקציה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האפליקציה עלולה להכיל סימני מסחר ולוגו של חברות אחרות, כצורך תיאורי. אין להניח קיימת זיקה או סינוף לחברות אחרות, אלא אם צויין מפורשות אחרת. קישורים שנוספים ע"י המשתמשים הינם באחריותם בלבד.
 • שימוש ומילוי פרטים
  האפליקציה מיועדת לאזרחים ישראליים בני 18 לפחות. ידוע לך, כי לשם שימוש באפליקציה, עליך לבצע רישום הכולל מסירת פרטים מזהים (להלן: "פרטי המשתמש") הכוללים שם ומספר טלפון. מסירת פרטי המשתמש מהווה תנאי לשימוש בשירותי האפליקציה. גישה לרשימת אנשי הקשר של המשתמש תידרש בעת יצירת אירוע, וזאת במטרה לאפשר הוספת משתמשים לאירוע ולאפשר שליחת הזמנות לאירוע בלבד. יובהר כי הנהלת האפליקציה תוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים להזדהות וזאת ע"פ שיקול דעתה הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת.
 • פרסומת
  האפליקציה רשאית להעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באפליקציה סוגים שונים של מידע, אך הנהלת האפליקציה אינה יכול לנטר ואינה מנטרת באופן פעיל את התוכן שמועלה לאפליקציה. האחריות לתוכן המודעות שתפורסמנה באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. להנהלת האפליקציה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד.
 • סמכות שיפוט ודין החל
  תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד.
 • שימוש בינלאומי באתר
  לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, המשתמש מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האפליקציה, נעשית לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
 • רישיון שימוש מוגבל
  בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האפליקציה, לרבות היתר לגלוש בה. כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באפליקציה, ייחשב כהפרה של הסכם זה. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האפליקציה ו/או של המשתמשים, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האפליקציה או להטיל על שרתיה עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאפליקציה באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאפליקציה, ללא אישור בכתב מהנהלת האפליקציה, תחשב כפריצה לשרתי האפליקציה, והנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר ו/או למסור פרטים כוזבים. חל איסור לשגר ספאם באמצעות האפליקציה.
 • קניין רוחני
  כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסמים באפליקציה הינם בבעלות הנהלת האפליקציה ומוגנים על-פי כל דין, לרבות החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית. ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האפליקציה בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת לצדדים שלישיים הנהלת האפליקציה תפנה אותך אליהם. העלאת תמונות באפליקציה היא באחריות המשתמש בלבד ומחובתו להעלות רק תמונות אשר הוא הבעלים שלהם, או בעל היתר להשתמש בהם.
 • שינויים באתר
  הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת. ושינויים אלו יהיו בתוקף מיד לאחר פרסומם. הנהלת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות: לשלב באפליקציה פרסומות המותאמות לתכנים שמוזנים בידי המשתמש באירועים אליו הוזמן ו/או באירועים אותם יצר; לשלוח הזמנה לאירועים בהתאם לתחומי ההתעניינות של המשתמשים, כל עוד התקבל אישור מטעמם. להוסיף אפשרויות רכישה דרך האפליקציה בהתאם למסלולי השימוש.
 • פרסומות של צדדים שלישיים
  האפליקציה מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במכשירך. ה-Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האפליקציה. האפליקציה תאפשר לגורמי הפרסום הרלוונטיים לבצע פרסום ולהפנות תוכן לקהל הדומה למשתמשי האפליקציה על בסיס פרופיל המשתמשים באפליקציה ("טרגוט").
 • Cookies
  אפליקציית youin משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש, לאימות פרטים, להתאמת האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 • הודעות שיווקיות
  הנך מאשר בזאת לאפליקציה ו/או מי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 בנושאי האפליקציה ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דבר פרסומת, אנא שלח הודעה להנהלת האפליקציה באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האפליקציה רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה להנהלת האפליקציה בדוא"ל: anat@anatshemer.co.il או לטל' 052-8806512 ולבקש הסרה או בגוף ההודעה שנשלחה יהיה קישור להסרה. ההודעות ייתכן וישלחו בדוא"ל, בסמס, בוואצאפ, ברשתות חברתיות, באפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר.
 • איסוף מידע
  בעת השימוש באפליקציה, האפליקציה עשויה לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, אנשי קשר, חבריך, מיקומים גיאוגרפיים, העדפותיך וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה ועוד). האפליקציה מקבלת את הנתונים מטעם המשתמש ושומרת אותם במסד נתונים, ללא אפשרות זיהוי המשתמש, לצורכי ארגון האירועים ע"י המשתמשים.
 • שינויים במדיניות הפרטיות
  בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים, הם יהיו בתוקף עם פרסומם.
 • מחיקה ועיון במידע
  כל משתמש רשאי לעיין במידע שנאסף עליו ו/או לבקש למחוק את המידע, הכל כאמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, והתקנות הנלוות לו.
 • שימוש במידע
  האפליקציה תעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות: אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש. שיפור האפליקציה או השירות. טיפול במחלוקות. טיפול בבעיות טכניות. שליחת הודעות סמס למשתמשים בנוגע לאירועים. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.
 • כללי
  מובהר בזאת, כי האפליקציה רשאית להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באפליקציה לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים. הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באפליקציה אינו סודי ואתה מעניק להנהלת האפליקציה רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.
 • סמכות שיפוט ודין חל
  תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנכרת בין הצדדים, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב בלבד.
 • התראות פוש והודעות סמס מהאפליקציה
  משתמשים אשר יורידו את האפליקציה וירשמו אליה יקבלו התראות פוש והודעות סמס מהאפליקציה עבור הזמנות לאירועים ועוד. ניתן לבטל את ההתראות דרך הגדרות המכשיר ו/או דרך ההגדרות בתפריט האפליקציה.
 • שמירת המידע
  הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האפליקציה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האפליקציה ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האפליקציה, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין. האפליקציה עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
bottom of page